Ana Sayfa
Ana Sayfa
Hakkımızda
Vekalet Örnekleri
Çalışma Alanlarımız
Yaşadıklarımız
Fotoğraflarımız
İletişim
Soyadınız 
Şifreniz 
 

Adres: İnönü cad no:49 Bıçakçı apt kat:6 D:12  ( İngbank ve Türkiye Finans üstü) Merkez/ Malatya
Telefon :0.422.324 81 81
Fax :0.422.324 81 81
Gsm :0.532.343 00 44
Mail: avukat@tanerozhan.av.tr

 

 

Hiç kimse kendi kusuruna dayanarak hak iddia edemez | Av. Taner Özhan
Ana Sayfa / Hiç kimse kendi kusuruna dayanarak hak iddia edemez

YARGITAY

2. HUKUK DAİRESİ

E. 2015/16407

K. 2016/7878

T. 19.4.2016

• TAMAMEN KUSURLU EŞİN BOŞANMA DAVASI AÇMASI ( Boşanmayı İsteyebilmek İçin Kusursuz veya Daha Az Kusurlu Olmaya Gerek Olmayıp Davalının Az da Olsa Kusurunun Varlığı ve Bunun Belirlenmesinin Zorunlu Olduğu - Az Kusurlu Eşin Boşanmaya Karşı Çıkmasının Tek Başına Boşanmaya Kararı Verilebilmesi İçin Yeterli Olmadığı Az Kusurlu Eşin Boşanmaya Karşı Çıkmasının Hakkın Kötüye Kullanılması Niteliğinde Olması Gereği )

• AZ KUSURLU EŞİN BOŞANMAYA KARŞI ÇIKMASI ( Boşanmaya Sebep Olaylarda Tamamen Kusurlu Eşin Boşanma Talep Edebileceğini Kabul Etmek Kişinin Kendi Kusuruna Dayanamayacağı İlkesine Aykırılık Oluşturacağı - Boşanma Davası Açılabilmesi İçin Davalı Eşin Az da Olsa Kusurlu Olması ve Bunun Kanıtlanması Gerektiği )

4721/m. 166

ÖZET : Boşanmayı isteyebilmek için tamamen kusursuz ya da az kusurlu olmaya gerek olmayıp daha fazla kusurlu bulunan tarafın dahi dava hakkı bulunmakla beraber, boşanmaya karar verilebilmesi için davalının az da olsa kusurunun varlığı ve bunun belirlenmesi kaçınılmazdır. Az kusurlu eş boşanmaya karşı çıkarsa bu halin tespiti dahi tek başına boşanma kararı verilebilmesi için yeterli olamaz. Az kusurlu eşin karşı çıkması hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olmalı, eş ve çocuklar için korunmaya değer bir yararın kalmadığı anlaşılmalıdır.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı-karşı davalı erkek tarafından, kadının davasının kabulü, kusur belirlemesi, kadın yararına hükmolunan yoksulluk nafakası ve tazminatlar ile vekalet ücreti yönünden; davalı-karşı davacı kadın tarafından ise, erkeğin davasının kabulü, yararına hükmolunan tazminatların ve nafakaların miktarları yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Tüm dosya kapsamı ve toplanan delillerden; mahkemenin de kabulünde olduğu üzere davacı-karşı davalı erkeğin, eşinin annesine "al kızını evden git, yoksa öldürürüm" demek suretiyle kadını evden kovduğu ve tehdit ettiği, davacı-karşı davalı erkeğin tamamen kusurlu olduğu, davalı-karşı davacı kadına atfı kabil bir kusurun varlığının ise ispatlanamadığı anlaşılmaktadır.

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 166. maddesi hükmünü tamamen kusurlu eşin de dava açabileceği ve yararına boşanma hükmü elde edebileceği biçiminde yorumlamamak ve değerlendirmemek gerekmektedir. Çünkü böyle bir düşünce, kimsenin kendi eylemine ve tamamen kendi kusuruna dayanarak bir hak elde edemeyeceği yönündeki temel hukuk ilkesine aykırı düşer. Diğer taraftan gene böyle bir düşünce tek taraflı irade ile sistemimize aykırı bir boşanma olgusunu ortaya çıkarır. Boşanmayı elde etmek isteyen kişi karşı tarafın hiçbir eylem ve davranışı söz konusu olmadan, evlilik birliğini, devamı beklenmeyecek derecede temelinden sarsar, sonrada mademki birlik artık sarsılmış diyerek boşanma doğrultusunda hüküm kurulmasını talep edebilir. Öyle ise Türk Medeni Kanununun 166. maddesine göre boşanmayı isteyebilmek için tamamen kusursuz ya da az kusurlu olmaya gerek olmayıp daha fazla kusurlu bulunan tarafın dahi dava hakkı bulunmakla beraber, boşanmaya karar verilebilmesi için davalının az da olsa kusurunun varlığı ve bunun belirlenmesi kaçınılmazdır. Az kusurlu eş boşanmaya karşı çıkarsa bu halin tespiti dahi tek başına boşanma kararı verilebilmesi için yeterli olamaz. Az kusurlu eşin karşı çıkması hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olmalı, eş ve çocuklar için korunmaya değer bir yararın kalmadığı anlaşılmalıdır ( TMK m. 166/2 ).

Mevcut olaylara göre evlilik birliğinin, devamı eşlerden beklenmeyecek derecede, temelinden sarsıldığı kuşkusuzdur. Ne var ki, bu sonuca ulaşılması tamamen davacı-karşı davalının tutum ve davranışlarından kaynaklanmış olup, davalı-karşı davacıya atfı mümkün hiçbir kusur gerçekleşmemiştir. Bu durumda, açıklanan sebeplerle davacı-karşı davalı erkeğin boşanma davasının reddi gerekirken, yasa hükümlerinin yorumunda yanılgıya düşülerek boşanmaya karar verilmesi usul ve kanuna aykırıdır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre yeniden hüküm kurulması gerekli hale gelen kadının davasına yönelik temyiz itirazları ile tarafların sair itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, temyiz peşin harcının istenmesi halinde yatıranlara iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 19.04.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Ana Sayfa | Ana Sayfa| Hakkımızda| Vekalet Örnekleri| Çalışma Alanlarımız| Yaşadıklarımız| Fotoğraflarımız| İletişim Av. Taner ÖZHAN
 Her Hakkı Saklıdır © 2010
 
Yazılım ve Tasarım 3w internet teknolojileri